Politica de Privacitat

Introducció

La seva privadesa és important per a nosaltres, així que mitjançant aquest document us expliquem quines dades recopilem dels usuaris, com les utilitzem i per a què, entre altres indicacions. Els majors de 14 anys es poden registrar com a usuaris sense el consentiment previ dels seus pares, tutors o representants legals. En cas de menors de 14 anys o identificats com a “incapaços legalment”, sempre necessitarem del consentiment patern, o del tutor/a o representant legal. Per a la vostra informació, mai sol·licitarem més informació de la que realment necessitarem per als serveis requerits; mai no la compartirem amb tercers, excepte per obligació legal o amb la seva autorització prèvia; i mai no utilitzarem les seves dades per a una altra finalitat no indicada prèviament. Com a usuari, haurà de llegir atentament aquesta política de privadesa de manera regular, i sempre que introdueixi les seves dades personals, ja que aquest document pot patir modificacions ja que el prestador pot modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer a la web per complir amb la normativa o actualitzar la política, i sense que hi hagi l’obligació de pre-avisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, sent suficients la publicació al lloc web del prestador.

Responsable del tractament

Identitat: Marta Gonzalez Puigdevall (también el prestador)
NIF: 40335197M
Direcció postal: Alcalde Josep Abril 33 1-D, 08302 Mataró, (Barcelona)
Correu electrònic: marta@biodansa.com

Marta Gonzalez Puigdevall, com a responsable del Lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i la resta de normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), us informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

Mètode d'obtenció de les dades i les dades que recaptem

Les dades que recollim i com les obtenim és la següent:
1. mitjançant el formulari de contacte: nom, correu electrònic, edat, telèfon,
2. mitjançant el formulari de registre: nom, email, edat
3. mitjançant el formulari de subscripció a la newsletter: nom, email,
4. mitjançant el formulari d’alta en webinar: nom, email,
5. mitjançant la subscripció al fòrum i/o comentaris al mateix: nom, email,
6. mitjançant la descàrrega de continguts: nom i email
7. mitjançant el formulari de recollida de dades per a l’ecommerce: nom, adreça, email, edat, telèfon, dades bancàries o informació sobre una targeta de crèdit o de dèbit
8. mitjançant el _______________________________
No es tracten categories de dades especialment protegides.

Finalitat del tractament

Les vostres dades personals només s’utilitzaran per a les següents finalitats, prestant el vostre consentiment per a cadascuna de les finalitats a l’apartat corresponent de la web:

1. formulari de contacte: per respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per a l’Usuari;
2. formulari de registre: per a la creació dun compte dusuari i pugui accedir a les funcionalitats de la web;
3. formulari de subscripció a la newsletter: per remetre les comunicacions comercials publicitàries per email, SMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, en cas que l’Usuari ho hagi consentit expressament;
4. formulari d’alta al webinar: per fer-lo partícip del nostre webinar;
5. subscripció al fòrum i/o comentaris al mateix: quan l’usuari s’hagi donat d’alta al fòrum, podrà comentar dins del fòrum, tant per plantejar qüestions com per respondre preguntes;
6. descàrrega de continguts com a membre: per actualitzar i enviar els continguts com a subscriptor dels mateixos;
7. Si contracta el servei/compra el producte a través de la nostra pàgina web biodansa.com li demanarem que ens proporcioni informació sobre vostè, inclosos el seu nom, dades de contacte i informació sobre una targeta de crèdit o de dèbit.
8. Altres finalitats:
o Realitzar les gestions comercials, administratives, fiscals, comptables que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent;
o Conèixer la seva opinió i millorar els serveis prestats per la web;
o Realització d’anàlisi de perfils i d’usabilitat de la web, a través de les galetes (esmentades a la política de galetes);
o Xarxes socials: a l’apartat corresponent s’especifica l’ús de les xarxes socials.

Ús de Fotografies: Les fotografies que estiguin penjades a la web són propietat de Marta Gonzalez Puigdevall, incloent-hi les dels menors, en què, per a l’obtenció d’aquestes, s’ha obtingut el consentiment previ dels pares, tutors o representants legals mitjançant la signatura dels formularis realitzats per a aquest efecte pels centres en què els menors en formen part. No obstant això, els pares, tutors o representants dels menors, com a titulars de l’exercici dels drets d’aquests, i sempre amb el requeriment formal previ per escrit, poden indicar la negativa a l’ús de la imatge del menor; en aquest cas, la imatge es mostrarà pixelada
Podeu revocar en qualsevol moment el vostre consentiment remetent un escrit amb l’assumpte “Baixa” al mail ressenyat.
D’acord amb la LSSICE, Marta Gonzalez Puigdevall no fa pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per correu electrònic que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, a totes les comunicacions que rebrà del prestador, l’usuari té la possibilitat de revocar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions.
No tractarem les vostres dades personals per a cap altra finalitat de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.
No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les vostres dades.

Legitimació del tractament

La base legal per al tractament de les dades és el seu consentiment atorgat en el moment de donar les dades al formulari corresponent per dur a terme les finalitats, en el moment de marcació de la casella de verificació.
L’oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se us demana, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte de subscripció.
No facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar aquesta política de privadesa suposa la impossibilitat d’aconseguir les finalitats anteriorment descrites.
En els casos en què hi hagi una relació contractual prèvia entre les parts, la legitimació per al desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals i comptables que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l’existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts.

Termini de conservació de les dades

Les vostres dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerceix el vostre dret de cancel·lació, oposició o revocació del consentiment. Tot i haver exercit els seus drets de forma correcta, haurem de conservar degudament bloquejades les seves dades mentre durin els terminis legalment previstos a les disposicions aplicables.

Destinataris de cessions o transferències

Marta Gonzalez Puigdevall no duu a terme cap cessió o comunicació de dades ni dins ni fora de la UE. El prestador únicament facilitarà informació a les forces i cossos de seguretat sota ordre judicial o per obligació d’una norma legal, sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el vostre compte si hi pot haver indicis de la comissió d’algun delicte per part de l’usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquell moment el prestador.
La informació que ens proporcioneu tant a través d’aquest lloc web serà allotjada als servidors de Marta Gonzalez Puigdevall, contractats a l’empresa que presta el servei d’allotjament de la web. El tractament de les dades de l’entitat està regulat mitjançant un contracte d’encarregat del tractament entre el prestador i aquesta empresa.

Drets de les persones interessades

Com a usuari-interessat, podeu sol·licitar l’exercici dels següents drets davant de Marta Gonzalez Puigdevall presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a marta@biodansa.com, indicant com a Assumpte: “PROTECCIÓ DE DADES: DRETS DELS INTERESSATS”, i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei.
Drets:
• Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les vostres dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
• Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.
• Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que siguin inadequades o excessives.
• Dret d’oposició: dret de l’interessat que no es dugui a terme el tractament de les vostres dades de caràcter personal o s’hi cessi.
• Limitació del tractament: comporta el marcatge de les dades personals conservades, per tal de limitar-ne el futur tractament, per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
• Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat perquè aquest pugui transmetre a un altre responsable, sense impediments.
• Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament


Com a usuari, teniu dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afecta la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.
També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que els seus drets s’han vist vulnerats en relació amb la protecció de les seves dades (www.aepd.es).

Drets de les persones interessades

Com a usuari-interessat, podeu sol·licitar l’exercici dels següents drets davant de Marta Gonzalez Puigdevall presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a marta@biodansa.com, indicant com a Assumpte: “PROTECCIÓ DE DADES: DRETS DELS INTERESSATS”, i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei.
Drets:
• Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les vostres dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
• Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incomplets
• Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que siguin inadequades o excessives
• Dret d’oposició: dret de l’interessat que no es dugui a terme el tractament de les vostres dades de caràcter personal o s’hi cessi.
• Limitació del tractament: comporta el marcatge de les dades personals conservades, per tal de limitar-ne el futur tractament, per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
• Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat perquè aquest pugui transmetre a un altre responsable, sense impediments.
• Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament
Com a usuari, teniu dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afecta la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.
També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que els seus drets s’han vist vulnerats en relació amb la protecció de les seves dades (www.aepd.es).

Mesures de seguretat

Les dades que ens faciliti es tractaran de manera confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el robatori, el tractament o l’accés no autoritzat, d’acord amb l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen els requisits i les condicions d’integritat i seguretat establertes a la normativa vigent.

Idioma

L’idioma aplicable a aquesta política de privadesa és el castellà. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en català.

Anàlisi de perfils

La informació facilitada en els diferents formularis, durant la interacció amb la web i qualsevol altra dada facilitada durant la navegació, incloent-hi la informació subministrada per les galetes en relació amb els hàbits de navegació, comporta l’acceptació al tractament d’aquestes dades, a fi de ser segmentats o categoritzats per tal d’aplicar-los a l’activitat relacionada amb la gestió d’administració general, informació, comercialització d’espais publicitaris, elaborar perfils, anàlisi de propostes sol·licitades pels usuaris/clients, estudi estadístic dels serveis i continguts utilitzats, gustos i preferències , enquestes o formularis. Les dades utilitzades en l’elaboració d’aquests perfils no són dades que permetin identificar els usuaris sinó que només mostren en una gràfica el tipus de públic que interactua amb la web, l’edat, el país, el gènere, etc.
L’usuari que accedeixi a aquesta web, consenteix explícitament la utilització d’aquesta informació genèrica per a tasques d’elaboració de perfils, segmentació i categorització de dades per a les finalitats descrites a l’apartat anterior.

Xarxes socials

Us informem que Marta Gonzalez Puigdevall pot tenir presència a xarxes socials. El tractament de les dades que es porti a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de Marta Gonzalez Puigdevall es regirà per aquest apartat, així com per a aquelles condicions dús, polítiques de privadesa i normatives daccés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per lusuari.
Marta Gonzalez Puigdevall tractarà les dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis del prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.
Queda prohibida la publicació de continguts:
– Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que facin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.
– Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualssevol siguin els continguts que Marta Gonzalez Puigdevall consideri inadequats.
– I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·ligent i industrial .
Així mateix, Marta Gonzalez Puigdevall es reserva la potestat de retirar, sense avís previ del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es consideren inadequats.
En tot cas, si remet informació personal a través de la xarxa social, Marta Gonzalez Puigdevall quedarà exempt de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma i l’usuari, en cas de voler conèixer-les, ha de consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.

Enviament CV

En cas que l’usuari enviï el seu CV a través del nostre web, se us informa que les dades aportades seran tractades per fer-lo partícip dels processos de selecció que hi pugui haver, duent a terme una anàlisi del perfil del sol·licitant amb l’objectiu de seleccionar el millor candidat per al lloc vacant del Responsable. Informem que aquest és l’únic procediment oficial per acceptar el vostre currículum, per la qual cosa no s’acceptaran els currículums remesos per un altre procediment diferent. En cas de produir-se alguna modificació en les dades, us preguem ens ho comuniqueu per escrit al més aviat possible, a fi de mantenir les vostres dades degudament actualitzades.
Les dades es conservaran durant un termini màxim d’un any transcorregut el qual es procedirà a la supressió de les dades garantint un total respecte a la confidencialitat tant en el tractament com en la destrucció posterior. En aquest sentit, transcorregut aquest termini, i si voleu continuar participant en els processos de selecció del Responsable, us preguem que ens remeti novament el vostre currículum.
Les dades es podran tractar i/o comunicar a les empreses integrants del nostre grup durant el temps de conservació del seu currículum i per a les mateixes finalitats abans informades.

Subscripció al blog

En cas que l’usuari se subscrigui al bloc, us informem que les dades aportades seran tractades per gestionar la vostra subscripció al bloc informatiu amb avís d’actualització i que es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament. Quan ja no sigui necessari per a aquest fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o destrucció total d’aquestes. No es comunicaran les dades a tercers, tret d’obligació legal.

Participació a forums

En cas que l’usuari vulgui participar als fòrums de la web, us informem que les dades aportades seran tractades per regular la participació al fòrum. Qualsevol registre o transmissió de dades personals que l’usuari d’aquest fòrum faciliti suposa el coneixement i l’acceptació inequívoca de l’Avís legal i la Política de Privadesa exposats a la pàgina web. Les dades es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari amb aquesta finalitat, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades (si escau) o destrucció total de les mateixes . Les publicacions es mostraran públicament als usuaris del fòrum en línia.
Marta Gonzalez Puigdevall no es fa responsable de qualsevol contingut publicat al fòrum introduït per qualsevol usuari registrat. El contingut publicat només expressa el punt de vista del vostre autor. L’autor del comentari accepta no utilitzar aquest bloc per publicar o enllaçar continguts difamatoris, abusius, d’odi, amenaçadors, ofensius, abusius, spam o anàleg, de contingut per a adults o que infringeixin els drets d’autor o la llei i l’ordre públic en general. Si els comentaris pujats, segons el parer dels moderadors, entenen que poden perjudicar i/o vulnerar drets de tercers o la llei, podran ser eliminats sense explicació.

Publicació del seu testimoni

En cas que l’usuari vulgui publicar la seva opinió a la web, us informem que les dades aportades seran tractades per atendre els suggeriments proposats, experiències o opinions respecte dels productes i/o serveis per ser publicats a la pàgina web i així poder ajudar altres usuaris. Les dades es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari amb aquesta finalitat, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o destrucció total d’aquestes. Els testimonis es publicaran a la nostra pàgina web. Lúnica dada personal que es publicarà del testimoni serà el seu nom.

Canvis en aquesta política de privadesa

Marta Gonzalez Puigdevall es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

Revocabilitat

El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a Marta Gonzalez Puigdevall en els termes establerts en aquesta Política per a l’exercici dels drets. Aquesta revocació en cap cas no té caràcter retroactiu.

Legislació

Amb caràcter general les relacions entre Marta Gonzalez Puigdevall amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a què se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.
Amb caràcter general les relacions entre Marta Gonzalez Puigdevall amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a què se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats